Make your own free website on Tripod.com
Beograd, 12.07.2001.

Republicki ministar za nauku Domazet i Savezni ministar Domazetovic boravili su u sredu 11.07.2001. godine u zvanicnoj i prijateljskoj poseti cuvenom "Centru za nauku i tehnologiju", jos cuvenijeg Jagosa Purica.

Nije poznato da li je tom prilikom bilo reci i o sredstvima Saveznog ministarstva za nauku, koje se gasi.