Make your own free website on Tripod.com

MINISTARSTVU ZA NAUKU I TEHNOLOSKI RAZVOJ

 

Beograd, 9.01.2001.

 

PREDLOZI RADNE GRUPE UOOD ZA NAUKU

 

Prioritetni zadatak radne grupe UOOD za nauku je da snimi postojece stanje nauke u Srbiji i formulise preporuke i prioritete za njegovo materijalno i kadrovsko unapredjenje, koje ce sto hitnije predociti novoj Vladi Srbije, odnosno resornom ministarstvu.

Slicno Zakonu o Univerzitetima iz 1998. godine, koji je doveo do ubrzane propasti univerziteta i kao obrazovne i kao naucne ustanove, tako su i naucni instituti, kako oni koji su tom prilikom iskljuceni iz sastava univerziteta, tako i ostali, jos brze svodjeni na upropascena partijska preduzeca za manipulaciju i kreiranje poslusnika.

Naucna delatnost je u predhodnom periodu samo deklarativno imala prioritetni status. U stvarnosti dogadjalo se upravo suprotno od toga. Mizerna izdvajanja u budzet za naucni rad, ispod svih granica za zemlje slicnog ekonomskog statusa, takodje su bila samo deklarativna, jer su (zlo)upotrebljavana u druge svrhe. Ideoloski kriterijumi, koji su dominirali u odredjivanju komisija za vrednovanje projekata i rezultata istrazivanja neminovno su doveli do negativne selekcije kadrova i do odliva znacajnog broja mladjih i sposobnijih istrazivaca u inostranstvo. Postojece stanje odrzavano je, uglavnom, zahvaljujuci entuzijazmu pojedinaca, njihovoj dovitljivosti u prevazilazenju najrazlicitijih prepreka, i skoro neverovatnom uspehu u odrzavanju veza sa kolegama iz odgovarajucih naucnih oblasti u svetu i ocuvanju kriterijuma koji vaze u domenu fundamentalnih istrazivanja u svetu. Ovo ohrabruje, medjutim neophodna je energicna akcija nove Vlade u revitalizaciji nase nauke i njenom dovodjenju na nivo odakle ce biti snazan zamajac ukupnom razvoju drustva.

Osnovni elementi koje Ministarstvo treba da razmotri i hitno uredi su sledeci:

  1. Sagledavanje stanja u nauci (na univerzitetima i u naucnim institutima), posle katastrofalno loseg odnosa prethodnih vlasti prema ovoj oblasti drustvene delatnosti, mora poci od utvrdjivanja potencijala preostalog raspolozivog naucnog kadra (renoviranje datoteke istrazivaca prema stvarnom stanju, zatecenom 31. decembra 2000.godine, sa predlozima o podacima koje datoteteka treba da sadrzi), kao i procene raspolozive opreme i njenog trenutnog stanja.
  2. Kako je sa 31 decembrom 2000. godine istekao petogodisnji period za finansiranje naucnih projekata iz fundamentalnih istrazivanja, i kako jos nisu stvoreni uslovi za primenu nove metodologije formiranja i vrednovanja novih projekata, a u cilju OCUVANJA KADROVSKE BAZE i minimalne egzistencije saradnika u institutima, radna grupa predlaze Vladi i resornim ministarstvima da nastave finansiranje postojecih projekata u prelaznom periodu od 6 meseci do donosenja nove Strategije naucno tehnoloskog i drustvenog razvoja, kao i Zakona o naucnom radu.
  3. Radna grupa predlaze ustanovljenje FORUMA EKSPERATA pri Ministrastvu za nauku, kao resenje koje ce omoguciti znatno objektivnije vrednovanje projekata iz fundamentalnih istrazivanja, kao i pripremanje kadrovske baze konsultanata i saradnika na razvojnim projektima i profitnim istrazivackim jedinicama. U cilju formiranja ovakvog Foruma predlazemo Vladi i resornom Ministarstvu da u najskorijem roku raspise stalno otvoreni konkurs za eksperte iz svih kod nas postojecih naucnih oblasti. Radna grupa se obavezuje da u najkracem roku predlozi uslove konkursa koje eksperti treba da ispune, u skladu sa priznatim merilima u svetu i ranijim pozitivnim iskustvima u nas.
  4. U cilju odlucnog sprecavanja daljeg propadanja naucne delatnosti (materijalnog stanja naucnih radnika, materijalne baze za naucni rad, pribavljanja najosnovnije nove literature), kao i zbog neophodnosti sagledavanja buduceg razvoja drustva u celini, neophodno je hitno pristupiti izradi STRATEGIJE NAUCNOG I TEHNOLOSKOG RAZVOJA SRBIJE, u kojoj bi jasno bili iskazani prioriteti naucnog istrazivanja polazeci od ciljeva ukupnog privrednog i drustvenog razvoja zemlje.
  5. Neophodno je koncipirati nov ZAKON O NAUCNOM RADU, kojim ce se, izmedju ostalog, definisati kriterijumi za odredjivanje istrazivackih projekata i valorizaciju naucnih rezultata proisteklih iz tih istrazivanja (finansiranih iz budzeta drzave). U izradi nacrta Zakona bi ucestvovao tim Eksperata iz razlicitih naucnih oblasti, a pre njegovog predocavanja Skupstinskim organima, neizostavno bi trebalo organizovati javnu raspravu uz ucesce celokupne naucne javnosti.
  6. Zakonskim propisima treba predvideti mere za unapredjenje poslediplomskog obrazovanja i ocuvanje naucnog podmlatka. Cvrsca integracija naucnih instituta i univerziteta ne samo da je cesta praksa u svetu, nego bi u nasoj, u svakom pogledu osiromasenoj akademskoj zajednici, omogucila bolje iskoriscenje naucnog potencijala, unapredila obrazovanje i ocuvanje naucnog podmlatka, omogucila bolje i racionalnije koriscenje postojece opreme i stimulisala dvosmernu razmenu kadrova.
  7. Takodje treba razmotriti usvajanje privremenih mera koje bi stimulisale povratak nasih istaknutih naucnih radnika koji trenutno rade u renomiranim svetskim naucnim centrima i univerzitetima. To bi ojacalo nasu nauku u kadrovima i idejama, a istovremeno, preko ovih ljudi, doprinelo povezivanju nasih institucija sa svetskim.
  8. Vlada, odnosno Ministarstvo, diplomatskim kanalima, treba sto pre da preduzme mere za obnavljanje i prosirenje saradnje sa naucnim institucijama u inostranstvu, kao i pronalazenje novih partnera i ukljucivanje u postojece i nove medjunarodne projekte naucnih istrazivanja.
  9. U cilju bolje komunikacije izmedju Vlade i naucne javnosti, bolje efikasnosti sprovodjenja novih mera i njihovog uklapanja u ostale reformske zakone, radna grupa predlaze da se odredi jedan istaknuti naucni radnik/univerzitetskt profesor za mesto sekretara (ili pomocnika ministra) za oblast nauke, i preuzima obavezu da pripremi listu kandidata pogodnih za takvu ulogu.

UNIVERZITETSKI ODBOR ZA ODBRANU DEMOKRATIJE (UOOD)

UDRUZENJE PROFESORA I ISTRAZIVACA (UPI)