Make your own free website on Tripod.com

 

 

Naucnici u Vinci o Akceleratorskoj instalaciji Tesla

 

__________________________________________________________________________________________________

Postovani  kolega,

 

U prilogu ovom pismu saljem Vam  zakljucke Naucnog veca fizike INN Vinca koji se odnose na  finansiranje i gradnju Akceleratorske instalacije Tesla (AIT).

 

Za  Naucno vece oblasti fizike INN,

Dr Filip Vukajlovic

Naucni savetnik 

 

 

Naucno vece oblasti fizike  Instituta u Vinci je  na svojoj sednici odrzanoj 29.7.2002. godine,  nakon diskusije usvojilo  sledece zakljucke:

 

1. NVOF trazi od nadlezninih organa Republike Srbije da ne finansira izgradnju Akceleratorske Instalacije Tesla (AIT) u Institutu za nuklearne nauke  Vinca.

2. NVOF trazi od Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije da odmah prekine finansiranje naucnih projekata AIT.

3. NVOF trazi od Upravnog odbora Insituta da ne donosi nikakve odluke vezane za izgradnju i finansiranje AIT, kao i da ne prihvata nikakve finansijske obaveze u ime Instituta vezane za AIT, do donosenja odluka nadleznih organa Republike Srbije po zahtevima NVOF.

4. NVOF trazi od v.d. generalnog direktora Insituta,  i nadleznih organa Republike Srbije,  sprovo|enje detaljne finansijske kontrole poslovanja AIT.

5. NVOF trazi od predsednika Naucnog veca Instituta da u najkracem mogucem roku zakaze sednicu na kojoj bi Naucno vece razmatralo zahteve NVOF.

6. NVOF ce ove zakljucke izneti i obrazloziti javnosti. NVOF ce uputiti ove zakljucke svim relavantnim naucnim institucijama u Srbiji i traziti da javno iznesu svoje stavove.

 

 

I  Naucno vece oblasti hemije INN  je, odmah po upoznavanju sa odlukama NVOF donelo svoje zakljucke  i  uputilo ih direktoru, Upravnom odboru  i  Naucnom vecu INN .  Ove zakljucke Vam saljem  u celini.

 

 

Institut za nuklearne nauke ˝Vinca˝

Naucno vece oblasti hemije

 

Zapisnik sa sednice odrzane dana 2.8.2002.

 

Prisustvovalo 16 clanova od ukupno 24.

 

Usvojen sledeci dnevni red:

 

 1. Diskusija o aktuelnoj situaciji u Institutu
 2. Razno

 

 

U okviru prve tacke dnevnog reda pokrenuto je pitanje tekuceg finansiranja nauke u Institutu, nedostatak sredstava za direktne materijalne troskove istrazivanja na pocetku osmog meseca tekuce godine i pitanja u vezi pominjanja uzimanja međunarodnih kredita i izdvajanja novih, posebnih sredstava Vlade Republike Srbije za delimicno dovrsavanje onoga sto je, prema preuzetim obavezama i planovima iz 1992. godine,  trebalo da pretstavlja izgradnju Akceleratorske instalacije Tesla (AIT) u Institutu za nuklearne nauke ¨Vinca¨. Po ovim pitanjima diskutovali su svi prisutni clanovi Veca. U ovoj diskusiji nedvosmisleno je izrazeno sledece:

·       Nedostatak sredstava za direktne materijalne troskove prihvacenih projekata, od strane MNTR, u trajanju od po tri godine, potpuno ce ugroziti njihovu realizaciju do kraja ove godine.

·       Od ukupno 45674 istrazivackih meseci koje MNTR finansira u Srbiji, 3565 tih meseci dobija Institut za nuklearne nauke ¨Vinca¨(INNV).Podaci poticu iz MNTR i odnose se na fundamentalna istrazivanja, tehnoloski razvoj, nacionalne programe i AIT. Od ukupnih 3565 istrazivackih meseci u INNV, AIT –u pripada svega 422 u INNV i 62 istrazivacka meseca van Instituta, od kojih je  svega oko jedna trecina meseci istrazivackih (istrazivaci naucno kompetentni).

·       Potrebe za istrazivackom opremom cele naucne Srbije iznose: 13 392 970,00 EUR (oprema vrednosti do 150 000,00 EUR) i 7 682 934,00 EUR (kapitalna) oprema vrednosti preko 150 000,00 EUR.MNTR ce ove godine i narednih dve (tri godine trajanja prihvacenih istrazivackih projekata) ulagati sumu od po 1 500 000,000 EUR/godina za celokupne potrebe u opremi istrazivacke Srbije.Za projekat AIT treba izdvajati po dva ipo miliona dolara godisnje u toku sledece tri godine , a posle toga po cetiri miliona dolara godisnje.

·       Bez materijalne podrske fundamentalnim i primenjenim istrazivanjima nauke Srbije van AIT, nauka u Srbiji ce biti potpuno unistena.Donosenje odluke o produzetku gradnje AIT je ekvivalentno odluci o unistenju svih ostalih prirodnih nauka u Srbiji.

·       Treba ukljuciti naucnu javnost Srbije u resavanju pomenutih pitanja.

 

 

Nakon diskusije usvojeni su zakljucci:

 

 

  1. Vece oblasti hemije trazi od Predsednika Naucnog veca Instituta da u najracem roku zakaze sednicu posvecenu pomenutim pitanjima.
  2. Ovo vece trazi od v.d. generalnog direktora INNV da svojom intervencijom u MNTR pokusa da obezbedi sredstva za direktne materijalne troskove istrazivackih projekata Instituta u najkracem mogucem roku.
  3. Ovo vece trazi od MNTR odgovor na pitanje : iz kog budzeta ce se finansirati dalja izgradnja AIT i u kom iznosu; Preispitati naucnu kompetentnost ucesnika istrazivackog projekta : Projekat Tesla, Nauka sa akceleratorima i akceleratorske tehnologije.
  4. Ovo vece trazi od upravnog odbora INNV da ne donosi nikakve odluke vezane za finansiranje i dalju izgradnju AIT.
  5. Ovo vece podrzava u potpunosti zakljucke NVOF (Naucnog veca oblasti fizike) donetog na sastanku odrzanom 29.7.2002.
  6. Naucno vece oblasti hemije INNV ce ove zakljucke uputiti svim relevantnim naucnim institutcijama u Srbiji i traziti da javno iznesu svoje stavove.

 

Pod tackom ¨Razno˝ ovo vece je dalo saglasnost grupi saradnika Laboratorije za radioizotope i saradnika iz nuklearno-medicinskih centara za objavljivanje monografije iz edicije ˝Radionuklidi i radiofarmaceutici u medicini¨, pod nazivom ˝Tehnecijum-99m generator na bazi molibdena visoke specificne radioaktivnosti; proizvodnja, kontrola i vidovi primene˝, Urednik, dr Jurij Vucina. Recenzenti: dr Nadezda Vanlic-Razumenic, naucni savetnik INNV i dr Vladimir Obradovic, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Beograd, 2.8.2002.

 

Predsednik Naucnog veca oblasti hemije:

 

Dr Olivera Neskovic

 

Dostavljeno:

Direktoru INNV, Dr K. Suboticu

Naucnom vecu Instituta, Dr S. Boskovic

Upravnom odboru Instituta

 

 

Na sednici Nastavno-naucnog veca Fizickog fakulteta Univerziteta u Beogradu, odrzanoj 30.10.2002. godine, jednoglasno su podrzani stavovi NVOF Vince.

=========================================================================================

Dakle, vise desetina naucnika izrazilo je negativan stav prema nastavku ulaganja u AIT na dosadasnji nacin. Ministarstvo ipak nastavlja finansiranje ovog projekta!

"I srce je sa leve strane" (M. Markovic).